IMPORTANT DATES

12.03.2018 Deadline for abstract submission
21.03.2018 Notification of acceptance
31.03.2018 Early registration ends
31.05.2018 Registration ends

14-16.06.2018 Short Course
17-22.06.2018 SWIM Conference

Organizing institutions

 • Gdańsk University of Technology

 • Polish Geological Institute - National Research Institute

 • University of Nicolas Copernicus in Toruń

 • Institute of Hydro-Engineering (Polish Academy of Sciences)

 • Institute of Oceanology (Polish Academy of Sciences)

Organizing Committee

 • Adam SZYMKIEWICZ (GUT) - chairman

 • Andrzej SADURSKI (PGI/UNC) - vice-chairman

 • Beata JAWORSKA-SZULC (GUT) - secretary

 • Małgorzata PRUSZKOWSKA-CACERES (GUT)

 • Małgorzata WOŹNICKA (PGI)

 • Anna BAGIŃSKA (PGI)

 • Rafał OSSOWSKI (GUT)

 • Arkadiusz KRAWIEC (UNC)

 • Mirosław LIDZBARSKI (PGI)

 • Zbigniew KORDALSKI (PGI)

 • Beata SZYMCZYCHA (IO PAS)

 • Anna GUMUŁA-KAWĘCKA (GUT)

 • Dawid POTRYKUS (GUT)

 • Maria PRZEWŁÓCKA (GUT)

 • Witold TISLER (GUT)

Contact

swim2018poland@gmail.com

 

Honorary patronage                      Honorary patronage
                                                         and financial support


      

Rector of the Gdańsk University of Technology
prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik

Rector of Nicolaus Copernicus University in Toruń
prof. dr hab. Andrzej Tretyn

Dean of the Faculty of Civil and Environmental Engineering
of the Gdańsk University of Technology
prof. dr hab. inż. Krzysztof WIlde


Strategic sponsor

Organized by